o mnie

Łukasz „Fingo” Wojciechowski urodzony w Grudziądzu 1977 roku. Samouk. Założyciel grupy artystycznej "Nieśmiertelni".

Za pisanie słowa zabrałem się przy okazji malowania obrazów. Najpierw jest zamysł, zbitek myśli, potem próbuję opisać obraz słowem i tak powstają me wiersze. Są uzupełnieniem mego malarstwa ale ostatnio zaczęły żyć własnym "ja" i podążać swoją własną drogą. Nutą przewodnią mych wierszy są me przeżycia i przemyślenia ostatnich paru miesięcy, a nawet lat odnośnie życia i religii. Jest to wyraz mej skargi i pytań zadawanych samemu sobie i Bogu.

Sztuka dla mnie jest sposobem poznawania świata. Wyraża me zainteresowania, poglądy, spostrzeżenia, obserwacje, pewne eksperymenty. To co widziałem, doświadczyłem , poznałem, czego pragnę co jeszcze przede mną . Przede wszystkim przez wiersze i malarstwo mogę wyrazić samego siebie, to co czuję, co przeżywam. Me bóle i rozterki, ciągłe poszukiwanie prawdy o samym sobie, kim jestem i gdzie są me korzenie.

Moje emocje są jak burza.... Prawdy należy szukać w sobie, to trudne lecz prawdziwe. Łatwiej jest oszukiwać się, nie dostrzegać swoich win. To i tak powróci, zostawi spustoszenie w sercu i duszy, zniewoli myśli i czyny. Wtedy trudno jest powstać i stać się na powrót człowiekiem .. Zatem na razie jestem wiatrem ....”

Copyright © Łukasz Wojciechowski