o mnie

Write in matters of poems, review, volumes, cooperation, to the address:

Пишите в делах стихотворений, рецензии, томиков, сотрудничества в адрес:

Piszcie w sprawach wierszy, recenzji, tomikow, wspolpracy na adres:

Lukasz "Fingo" Wojciechowski

e-mail: szeptane.art@op.pl

Ziemia Obiecana , Niebo

Copyright © Lukasz Wojciechowski