o mnie

kliknij na tytuł

Madonna Uciemiężonych

Skrzydła me Ż.. 1

Skrzydła me Ż.. 2

Skrzydła me Ż.. 3

Skrzydła me Ż.. 4

Skrzydła me Ż.. 8

Skrzydła me Ż.. 9

Skrzydła me Ż.. 10

Dom Mój

Dom Mój II

1 2 3 4 5 6 7

Madonna Uciemiężonych ( lilia złotogłów )

Pani co burzami oblewasz łono matki swej
I dajesz nadzieję uciemiężonym
Gdzie zmysły Twe targane wiatrami
Krwią syna Twego obmyty ten świat ..

Do Ciebie zanoszę smutek mój
Do Ciebie zanoszę prośbę w potrzebie:
Tyś ostoją mej ciemności - światłem bądź
Tyś ostoją duszy mej - wiarą bądź nadzieją
Tyś ostoją okupioną - sercem bądź miłością

Spowity w szepcie utęsknienia
Zbudziła się myśl stulona w sobie
W duszy mej, w czynach mych
Nie chcę być już wiatrem...

W ufności swej proszę o życie me.....

 

 

Copyright © Łukasz Wojciechowski